Abonnemangsvillkor för fruktkorgar

Leverans

Fruktkorgarna levereras på överenskomna dagar mellan kl. 07.00 -16.00.

Grimsta levererar året runt helgfria vardagar måndag till fredag.

Korgarna levereras fraktfritt under dagen.

Kunden ansvarar för att lokalerna och dess område hålls tillgängliga för leverans.

Om leverans inte kan ske i enlighet med överenskomna leveranstider eller på angivna platser har Grimsta rätt att överlämna fruktkorgarna i kundens reception alternativt godsmottagning.

 

Anser behörig beställare att leverans inte uppfyller kvalitetskraven skall reklamation göras senast dagen efter erhållen leverans.

Vid sådan reklamation åligger det Grimsta att samma dag eller senast nästa leveransdag (helgfri) utan kostnad för kunden leverera ny frukt av fullgod kvalitet.

 

Kvalitetsgaranti och reklamation

Grimsta garanterar att den frukt som levereras är av klass 1 kvalitet vilket motsvarar högsta kvalitet.

 

Leveransuppehåll

Behörig beställare hos Kunden har möjlighet att göra leveransuppehåll.

Leveransuppehållet måste vara sammanhängande och får inte överstiga två månader.

Behörig beställare måste skriftligen meddela Grimsta senast 4 arbetsdagar före önskat leveransuppehåll.

 

Priser

Samtliga priser för Fruktabonnemang är angivna fritt kundens godsmottagning och exklusive moms.

I abonnemanget ingår också lån av korg. Vid utebliven retur av tomkorg debiteras en kostnad om 30-90 kr.

 

Ändringar i abonnemang

Ändringar av abonnemang skall göras senast 3 arbetsdagar innan leverenstillfället.

 

Uppsägning

1 månads ömsesidig uppsägningstid tillämpas.

Under uppsägningstiden kan man inte utnyttja sin rätt till uppehåll.

Uppsägning skall ske skriftligt per mail, fax eller post.

Uppsägningstiden räknas från inkommet datum

 

Betalningsvillkor

Faktura skickas månadsvis med 15 dagars kredittid.

Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift.

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10%.