Kvalitet

Kvalitetspolicy

 Vi har ett kvalitetsarbete som bygger på delaktighet och individens egna ansvar. Kvalitetsarbetet skall hjälpa oss att hela tiden bli bättre genom att vi analyserar och förstår när brister uppstår. Vi har ett kvalitetstänkande som bygger på olika steg. Det dagliga kvalitetssäkringssystemet bygger på de små förändringarna.

 

Kvalitet på våra produkter

 • Vi är förvissade om att den första kontrollen sker hos importören.
 • Vi är förvissade om och har belägg för att jordbruksverket gör kontroller flera gånger i veckan hos importörer.
 • Vi är förvissade om att kontroller görs i alla steg mellan importör/odlare och distributör innan produkten finns hos oss.
 • Vi arbetar för ytterligare säker kontroll genom direktkontakt med odlare/ handelspartners inte minst i utlandet.
 • Vi genomför visuell kontroll innan produkten går till leverans/ packas för leverans.
 • Chauffören kontrollerar förpackningar och om möjligt produkten innan lastning sker.
 • Chauffören kontrollerar förpackningar och om möjligt produkten innan lossning sker hos kunden.
 • Kontroll av att rätt temperatur hålls i sval- och kylrum sker via automatisk programvara.
 • Kontroll av att leveranstemperaturer i våra bilar följer livsmedelslagstiftningen normer sker kontinuerligt.
 • Ett led i hela kvalitetsarbetet är vår KRAV-certifiering!

 

Kvalitet på våra tjänster

 • Vi har fortlöpande samtal om hur vi ska kunna ge våra kunder bästa möjliga service.
 • Kontakt med leverantörer och kunder bygger på ömsesidigt förtroende. Riktiga/sanningsenliga besked är rättesnöre.
 • Vår personal fortbildas för att kunna ge allt bättre service och ha full yrkeskunskap
 • Våra transporter sker i egna fordon som är anpassade för vår verksamhet, eller på heltid inhyrda fordon från sonens åkeri (BeCool AB).
 • Ett led i hela kvalitetsarbetet är vår KRAV-certifiering!

 

Reklamationshantering

 • Det är mänskligt att fela. Viktigt är dock att vi lär oss av våra misstag och inte upprepar de. De eventuella fel vi gör skall rättas till omgående
 • Reklamationer tas emot och behandlas omgående, och kunden ska få besked om vilka åtgärder som vidtas för att framtida klagomål ska minimeras.
 • Uppföljning av vidtagna åtgärder ska alltid genomföras i samarbete med beställaren.
 • Felaktiga leveranser ska meddelas Grimsta utan dröjsmål så att rättelse kan göras. Felaktig leverans till våra kunder kommer att bytas ut omgående
 • Dålig kvalitet ska meddelas utan dröjsmål så att ersättningsvara kan levereras. Dålig kvalitet till våra kunder kommer att bytas ut omgående
 • Vid returer kommer full kreditering lämnas

 

Kvalitetsplan

 • Långvariga relationer innebär gott samarbete och goda leveranser.
 • Fortlöpande omvärldsanalyser och kontakter med odlare och handelspartners garanterar likvärdig kvalitet och säkra leveranser under hela året
 • Trogen, kunnig personal garanterar kontinuitet
 • Garanterade leveranser året om, även under ”semestertider”!